FTTH

Fiber & Kopparnätverk

Installit hjälper idag några av de största entreprenaderna med att bygga fiber och kopparnätverk. Vi bygger dessutom helt oberoende nät till Bostadsrättsföreningar.

Vi sköter oftast hela installationsförloppet vilket innebär att vi har kompetens inom:

Områdesnät:
Vi bygger och driftsätter områdesnät i såväl flerfamiljshus, kontorskomplex och villa/radhusområden. Vi vet hur man ska tänka och sköter även projekteringen av områdesnät.

Kundanslutningar:
Vi gör kundanslutningar både i villaområden och lägenheter oavsett om det finns färdig kanalisation eller om nyförläggning behövs. I flerfamiljshus kan det innebära ny kanalisation i trapphus eller i lägenhet. I villaområden kan det innebära schaktning och nedläggning av rör fram till fastigheten.

Fibersvets:
Vi har certifierade erfarna svetsare som hanterar svetsning av microfiber, lose tube eller ribonfiber. Våra tekniker kan självklart även mäta och märka fiber enligt branschstandard.

Fiberblåsning:
Vi har mångårig erfarenhet av att blåsa fiber. Både i områdesnät och kundanslutningar. Vi kan reglerna och hanterar de flesta blåsverktygen/systemen på marknaden.

Kopparnätverk (CAT5, CAT6 och CAT7):
Vi har jobbat med i princip alla kabel och kontaktmärken och går regelbundet uppdaterade utbildningar på de branschreglerna som ständigt är i förändring. Certifieringen på de olika kabelmärkena och kontakterna ger oss möjlighet att lämna upp till 25 års garanti på våra installationer.

STOLPKLÄTTRING:
Våra tekniker är certifierade stolpklättrare och får således bygga luftopto både i telestolpar och i sambyggnad med el.